17 September, 2009

Migrering, WinXP og Win7

For de fleste, vil det å bytte fra Windows XP, til Windows 7 være en smal sak. De fleste har fått det for seg at "...skal man bytte OS, bytter man maskin". I-og-for-seg, er jo det helt greit forsåvidt. Men for de som måtte ville oppgradere direkte fra XP til 7, så er ikke dette en dans på roser, tvertimot...

Microsoft har laget migrerings-verktøy for "Vista-til-7", og testing av dette verktøyet viser at en full sikkerhetskopiering og gjenoppretting kan ta alt fra et par timer, helt opptil 20 timer. Grunnene til dette er så mangt, bl.a. nye sikkerhetsrutiner og filsystem-sikkerhet som krever at Vista-generert data konverteres til nyere format. Dersom en er en superbruker, kan disse data-mengdene også fort løpe opp i et par hundretalls gigabytes. Om ikke terabytes.

Legg merke til at denne metoden for migrering gjelder brukere av Windows Vista.

Kritikere og eksperter skriver nå at migrering fra XP til 7 er nærmest sagt et mareritt. ALT må gjøres manuelt fordi M$ ikke har laget verktøy for denne hensikten. Hvorfor? Kanskje fordi de satser på at alle som bruker XP bare skal hive ut tusener av pengene deres for å få en "Windows 7 sertifisert" datamaskin. Om de virkelig forventer at dette skjer, vet jeg ikke.

De fleste jeg kjenner, gidder ikke å "migrere" fra et OS til et nytt. De benytter bare "kjøp-og-virk" metoden, fordi de da slipper mye av data-administreringen som inngår i en oppgradering.

Jeg kommer nok IKKE til å gjøre det slik, jeg kommer nok heller til å sjekke minimumskravene for Win7, og tilpasse systemet til maskinen jeg vil bruke det på. Jeg tar også backup av mine bruker-data nettopp fordi jeg ikke orker å gjøre alt arbeidet som må gjøres hver gang OSet må oppgraderes.

Hvis du finner på å oppgradere fra Vista til 7, må du også tenke på oppgraderingsavgiften til M$. Brukeravtalen Vista-brukere har godtatt, viser til at Microsoft reserverer seg retten til å kreve mer penger av deg som forbruker dersom du vil oppgradere til et nyere system. Og det er her de har vært eksepsjonelt smarte på det juridiske.

Skal du f.eks. oppgradere fra en Windows Vista Business lisens, må du oppgradere til samme Win7-versjon, altså: "Windows 7 Professional" (som har en grossist-pris på rundt $299 (rundt 1750NOK)). Riktignok får du rabatt når du eier en "Professional" versjon fra før, men dersom du ikke gjør det, og f.eks. har en maskin med "Windows Vista Home", må du nok ut med full grossistpris dersom du vil ha en "Professional"-versjon av Win7.

Eier du XP --samme hvilken versjon-- så må du uansett ut med full grossistpris for en Windows 7 kopi, en får ikke rabatt med XP, rett og slett fordi Windows 7 bygger videre på Vista-teknologi, og siden Vista faller under vedlikeholdsperioden til Win7, holder Vista-lisenser for rabatt-tilbudet.

Er du fremdeles personlig Microsoft-tilhenger?

Link:

0 kommentarer :

Post a Comment