24 September, 2009

Linux' kjerne-utvikling

Linus Torvalds innrømmer at kodebasen i Linux-kjernen har blitt oppblåst og stagnerer utviklingen. Rapporter fra Intel som har fulgt med på Linux kjerne-utviklingen nøye de siste årene, tilsier at ytelsen har falt rundt 2 prosentpoeng hver hovedoppgradering. Som igjen vil si at ytelsen har falt rundt 12 prosentpoeng bare på de siste 10 kjerne-oppdateringene.

I 1994, da Linux 1.0 ble sluppet, var hele kodebasen på 176 250 kodelinjer, mens i versjon 2.6.40 er basen på hele 11 637 173 kodelinjer. Til sammenligning har Windows Vista opptil 50 millioner kodelinjer, men Linux har dog ikke alle applikasjonene innebygd i operativ systemet slik som har vært normen i Windows de siste 10 årene.

Linus legger til at utviklingen sannsynligvis ikke er til å unngå, men at det ikke går utover stabiliteten.

Linus har nå også gitt retningslinjer på hvordan man legger til ny kode til kjerne-prosjektet, siden det er dette som har satt en stopper for selvutvikling innenfor kjerne-gruppen, og heller lagt mye mer vekt på validering og kvalitetssikring av eksterne bidrag til kjernen. Blant punktene har han bedt bidragsytere å kommentere hva koden deres gjør, "for å gjøre det enklere å ordne og godkjenne bidragene i forhold til funksjonene brukere forventer å se".

Disse punktene har også gitt Linus mer frihet til å bidra med egen kode i kjernen igjen.

Link:

0 kommentarer :

Post a Comment