18 September, 2009

Canal Digitals HD-PVR dekoder

Canal Digital har fått mye refs fra kunder og teknisk interesserte p.g.a. deres HD-PVR topp-modell i det siste. Leste nettopp en artikkel på digi.no, hvor en frustrert kunde ikke nådde frem med klagene sine på nettopp denne dekoderen.

Jeg har ikke opplevd noen spesielle problemer med min HD-PVR dekoder, men skal sant sies, har jeg eksepsjonelt bra signal på begge kablene fra LNB-hodet, som heller ikke bøyes 90 grader noe sted på veien til dekoderen. Selve parabol-antennen sitter godt fast-montert rett under husmønet sørvendt, så det har delvis god beskyttelse fra både vær og vind.

Det er så mange faktorer som påvirker kvaliteten til satellitt-tv. At disse problemene angår karen fra artikkelen sier jeg ikke, det jeg presiserer er at det kan være feil på andre deler av parabol-anlegget enn bare dekoder-boksen.

Men.., poenget jeg skulle frem med, er at i dag masseproduseres elektroniske artikler på rullebånd, og disse kvalitetsikres ikke på samme måte som for et par tiår siden da alt ble laget for hånd. Brannetterforskere presser også på nettopp samme historie, fordi de fleste elektriske branner nå i dag skapes av altfor dårlig laget og kvalitetsikret elektronisk utstyr.

Og poenget mitt blir da også at, dersom en kjøper en elektronisk duppeditt, kan en ikke være sikker på at den vil fungere på akkurat samme måte som f.eks. den kompisen ens har, selv om det både er fra samme produsent og er det samme apparatet.

Generelt sett, burde mange selskaper som utleverer elektronisk utsyr heller sett over sine egne garantier og løfter om apparatene de benytter, og undersøke om apparatene faktisk svarer til garanti-betingelsene de selv stiller.

Christian Schreiner fikk dekket sine utgifter av Canal Digital, og mottok ny dekoder etter artikkelen på digi.no. Men det er tragisk at store tjeneste-selskaper ikke gir sine egne kunder nok oppmerksomhet når det er snakk om misnøye, slik at den klagende part må ut i media for å få oppmerksomheten de egentlig har rett på.

0 kommentarer :

Post a Comment