28 January, 2009

Var jo bare et tidsspørsmål..."IT-eksperter går til nettverkskrig"


"Klart for 'offisielle' ID-kort"
'Er vi villig til å betale 340 kroner for et kort som skal hjelpe det offentlige til mindre tap og mer effektive tjenester?'

09 January, 2009

011000100110100101101110011000010111001001111001 ("binary")

" There are _10_ different kinds of people in the world.
Those who understand binary.., and those who don't "


^_^