09 September, 2009

Norge #2 på fiber i Europa

EU og interesseorganisasjonen FTTH (Fiber-to-the-home) Council Europe viser til måletall som plasserer oss rett bak svenskene på fibernettverkstilgang i Europa.

I Norge har nå over 200.000 husstander fibernettverkstilgang, mens svenskene kan skilte med opp mot en halv million tilknyttede husstander.

Undersøkelsen viser til både FTTH og FTTB (Fiber-to-the-building), sistnevnte brukes som regel i felleseide boligbyggelag/leilighetskomplekser. Min far benytter f.eks. felles FTTB tilkobling fordelt på 8 leiligheter i hans boligbyggelag.

Med altibox AS sin satsing på utrulling og fordobling av fibertilgang i Norge i nærmere fremtid skal vi ikke se bort i fra at plassen på listen kan hoppe.

0 kommentarer :

Post a Comment