27 October, 2010

Ubuntu med eget brukergrensesnitt"Unity"
Ubuntu har alltid basert grensesnittet sitt hovedsaklig på GNOME desktop-miljøet. Canonical (utviklingsselskapet bak Ubuntu) har bidratt en del til GNOME, og til neste utgave av GNOME (versjon 3.0) med programmet "GNOME Shell" (kommando-linje terminal program).

Men nå uttaler Canonical at deres egne visjoner om grensesnitt i fremtiden skiller seg vesentlig fra ledende utviklere bak GNOME Shell. Dette har nå resultert i at Canonical muligens kommer til  å vrake GNOME helt som grensesnitt i kommende versjoner av Ubuntu, og heller benytter sitt egenutviklede grensesnitt (fra Netbook-versjonen av Ubuntu, kalt Ubuntu Netbook Edition), kalt "Unity".

Det skrives også at åpen kildekode fellesskapet ytrer misnøye mot Canonicals valg om å ikke utgi kildekode for alle deres bidrag, noe jeg kan forstå. Det er aldeles ikke lett å være ledende på noe som benytter proprietære og åpne løsninger om en annen, for så å gi vekk alle oppskriftene på egne løsninger.

Som jeg har blogget tidligere, så synes jeg at proprietær og åpen teknologi godt kan eksistere side om side. Når dette er en distribusjon som retter seg mot "alle" må det ofres ting og tang for at det skal lønne seg å utvikle produktet i det hele tatt. Men nå avsporer jeg litt, skal ikke gå videre inn på etikk, lisenser og lignende i dette innlegget. For å si det på en enkel måte: stå på Canonical! ;)

Digi.no artikkel:
http://www.digi.no/854570/ubuntu-satser-paa-eget-brukergrensesnitt

24 October, 2010

Tales from a Windows-free life

I completely stopped using Windows around 2002, and I've really enjoyed it, very, very much :)

Since then I've been distro-hopping (swapping different Linux-versions, more commonly known as "distributions", or "distros") through everything from Slackware Linux to Ubuntu. It's been a rocky and unstable ride to be quite honest, but it's been an awesome learning-experience.

I can't even begin to count all the problems concerning re-installation of Windows on both my hands. Yes, that's BOTH hands! I really, REALLY hate re-installing Windows. And if you're a super-user like me, who likes to play around with your computer-systems, you've done a re-install a couple of dozen times (or maybe even more).

Doing a windows-update after a fresh installation can take HOURS... Suffice to say it's a tedious and boooooooring task. Yes, I can hear a comment in the distance saying "why not use an up-to-date installation disc with all the Service Packs included?", well, the problem with that option is this: Windows AIN'T FREE. But that is not the only reason why I've renounced Microsoft-products alltogether. License this and license that, non-disclosure agreements and what-not. I'm sick and tired of it. Not to mention the installation-hell it is to install Windows onto a laptop, or (God forbid) a NETBOOK! After doing tenfolds of re-installations in the 90s and the early 2000s, my conclusion for personal operating system and software-usage came to this: No More Windows For Me!

I'm not giving Windows or Microsoft the finger. I've used their software for quite some time earlier in my computing-life. Even as far back as DOS and Windows 3.11. I'm just saying it's not for me anymore. I need more options and alternatives to doing computing tasks, I don't like being locked-in to one, and ONLY one solution.

Doing a fresh Linux installation, can take MINUTES, at most an hour or two. And if you're nice about it and don't include a shitload of third-party addons, you're likely to only do this ONCE! One time, and only doing updates and release-upgrades every now and then afterwards. Ok, so installing operating systems is not for everyone. But you can always ask a nice geek/nerd-friend to do this for you. Doing updates and upgrades nowadays is rather straightforward. The system asks if you want to update/upgrade, you press "Yes", you type in your password; and HEY PRESTO! It's over and done with.

I admit, being experimental with a Linux-system can do irrepearable damage, but hey, that's how we learn. And it pays off to use a system you can sacrifice for such a project. I did, multiple times. That's why it's called "experimental".

After doing all my experimenting on Linux and figuring out how it works, I decided to use a mainstream-distro to save me from headaches when trying to get things working. That's why the choice fell on Ubuntu.

After switching to Ubuntu in early 2009 (from Slackware Linux, which I still like), I've never looked back. Ubuntu serves my every computing need. It includes almost every public proprietary technology, from Flash to Java. Allthough it has to be added manually, doing so is not hard. It is explained in great detail all over the web, you just have to look for it. And, Ubuntu offers alternative programs to just about every web-service available today. Another great point for pro-linux, is that it runs on just about any hardware available as well. Can you say the same for Vista? Or Windows 7? I think not...

Nuff said ;)

19 October, 2010

"Linux er død (igjen)" - Eller?Jaja, skal si meg enig i at Linux på skrivebordet kanskje aldri når frem til mannen i gata. Men ikke fordi det ikke er mulig, vanskeligere, eller utilgjengelig. Ingen av disse utsagnene stemmer i det hele tatt.

Det hele dreier seg mer om uvitenhet enn noe annet. Og det at folk er "vant" med det de er vant til (les: Windows / Mac OS X).

Tankegangen blant gjennomsnittet er at programvare laget av store programvare-selskaper som selger dette, er "bedre" enn gratis programvare. Dette stemmer ikke alltid heller.

Skjønt fri programvare kanskje ikke har de samme funksjonene som betalt programvare, betyr det ikke nødvendigvis at de ikke kan gjøre akkurat den samme jobben (gjerne bedre i mange tilfeller), men at de utføres på alternative måter (dette fordi proprietær programvare ofte har lisenser og patenter krøllet inn i oppskriftene for å beskytte opphavsretten, men det har også visse frie prosjekter, deriblant Linux kjernen).

Jeg er nokså enig i det mange sier om at Linux er for avanserte brukere, eller såkalte "super-brukere", jeg er selv en super-bruker. Og når man besitter denne kompetansen, krever man gjerne litt mer av programvaren man bruker. Jeg gikk personlig over til fri programvare og Linux fordi jeg var drittlei av å være begrenset i hvordan jeg kunne benytte programvare, forandre den og dele den videre.

Jeg er nokså enig i Richard M. Stallmans (grunnleggeren av GNU og FSF) ideologi om at all innovasjon og oppskriftene på dette skal kunne deles, og at alle skal ha de samme rettighetene på det samme grunnlaget. Men at alt skal være gratis uten unntak, er å gå for langt. Det er nok av plass for begge typer programvare i vår verden.

Link til ITAvisen.no:
http://www.itavisen.no/853888/linux-er-dod-(igjen)

03 October, 2010

Pure fiber-fun!

I love using Linux this day and age :) I remember back in the DOS/Windows-days when you needed a specific program, but you wouldn't necessarily buy the program because you'd only use it once, then shelf it. So.., you'd BORROW software instead. Which was fine, back in the glory-days... Nowadays, everyone's crying "license this!" and "license that!".


If you wanted to upgrade any software, or even the OS itself.., you'd have to pre-order it and wait.

Today, there's no waiting, and no "postage pre-ordering". You pretty much just connect to a download-server and download whatever you're looking for. Either paid, or for free (I tend to favor the latter, even though I donate to various open-source projects).

If I want a specific program to do a specific job, the procedure is as follows:
 1. Read up on OSS projects focusing on my desired application-type.
 2. Figure out which one is the most stable by reading user-feedback.
 3. See if my OS has a version of the app I want in it's repositories.
 4. Download the app via my OS' package management system.
 5. Use the app for whatever, whenever ;D
My point being; I love to download new apps to tinker and toy with. Especially when I don't have to spend loads of hours downloading the app-data.

For example, downloading 3,3MBs of application-data/-binaries on a 30mbps fiber-connection took me about 1 second:
Need to get 3,386kB of archives. After unpacking 14.2MB will be used.
Fetched 3,386kB in 1s (2,122kB/s)

At which the computer is only using a fraction of the capability available, I just love it! Just thinking about the times I spent on the family-computer in my younger days, downloading linux source-packages through either a radio-connection (400/100) or an ADSL-connection (1000/600), makes me shudder and laugh XD

Welcome 30000/30000 FTTH! ;D


01 October, 2010

WebM og WebPNytt videoformat (WebM) og bildeformat (WebP) for web, noen av idéene til Google for å gjøre webben raskere og smidigere. Med de nye formatene og nettleseren deres Chrome (Chromium på Linux) som også er utviklet for å være rask og sikker, skal Google innlede fremtidens Internett, i dag.

Dette har lenge vært det store målet med innovasjonen og videreutviklingen de siste årene. Både med protokoller, programmeringsspråk, mobil-plattform, video-/bildeformat, dynamiske web-tjenester (Google Calendar, GMail, Google Documents, etc.), osv.

 • WebM
  • er et såkalt video-container filformat. Som i grunnen betyr at det er en innholdsfil (se for dere en boks med video og lyd-filer inni og innholdsregister) med tilhørende video- / lyd-strøm(mer). Containeren er basert på en profil av Matroska video-containeren. Formatet er laget for å være et royalty-free åpent video kompresjons-format. Audio / video benytter V8 (video) og Vorbis (lyd) video/lyd-kodeker.
 • WebP
  • er et bildeformat designet for rask lasting fra web. Basert på Google's V8 kodek, benytter det intra frame coding, med container-filformat basert på RIFF.
Google setter seg igjen i forkant med egne åpne web-formater for å fremme raskere og smidigere opplevelser på web.

Digi.no artikkel:
http://www.digi.no/852639/vil-erstatte-jpeg-paa-weben