01 October, 2009

MySQL, Oracle og EU

I et tidligere innlegg, skrev jeg om Oracle's oppkjøp av Sun Microsystems, og deres relasjonsdatabase MySQL, og hvorvidt applikasjonen konkurrerte mot Oracle's eget database-produkt...

Nå har EU-kommisjonen som var ansvarlig for den europeiske valideringen av Oracles oppkjøp av Sun Microsystems Inc frigitt resultatene av spørreundersøkelsene de sendte Suns kunder og samarbeidspartnere angående markedskonkurransen til MySQL.

Oracle uttalte seg også i forhold til deres databaseprodukt:
Standpunktet til Oracle er at MySQL ikke konkurrerer mot deres database, men mot SQL Server fra Microsoft, og at de vil satse på MySQL nettopp for å skjerpe konkurransen mot Microsoft.
Så MySQL ser ikke ut til å forsvinne allikevel. Men stiller seg sterkt innenfor Oracle som en direkte trussel mot Microsoft.

0 kommentarer :

Post a Comment