05 November, 2009

Skype åpner kildekoden sin


Skype satser nå på variasjon og innovasjon ved å utvikle en åpen kildekode versjon av IP-telefoniprogrammet "Skype". De har ikke kommet med spesifikke detaljer rundt prosjektet, men understreker at det er Linux-klienten (det grafiske brukergrensesnittet) som nå åpnes. Ifølge utsagn fra selskapet, virker det ikke som det er snakk om frislipp av hverken hele programkoden eller protokollen.

"Et åpent grensesnitt vil hjelpe oss å få bredere appell blant de mange Linux-distribusjonene, samt andre plattformer"

Skype for Linux har alltid ligget bak tilsvarende teknologi for Windows og Mac. Men dette er nå i alle fall et steg i riktig retning i forhold til hvordan de lå an tidligere.

Link:

0 kommentarer :

Post a Comment