17 April, 2009

Nysatsingen på åpen kildekodeDa ser det ut som det blir Bergensområdet som først får benyttet alle de vidunderlige åpne kildekode-prosjektene som finnes rundt om i verden, i et offentlig samarbeid "for åpne standarder i offentlig sektor" (som ble nevnt tidligere i en-eller-annen artikkel/offentlig dokumentasjon).

Nytt kraftsenter på åpen kildekode - digi.no : Bedriftsteknologi
Bergen kommune, it-ekspertene Avenir, Høgskolen i Bergen (HiB), Universitetet i Bergen (UiB) og lokale it-miljøer går sammen for å gjøre Bergen til et kraftsenter for utnyttelse av åpen kildekode i utviklingen av fremtidens it-løsninger.

Initiativet understøtter både Regjeringens satsing på økt bruk av fri programvare og ønsket om styrket samhandling mellom offentlig og privat sektor.

Gartner spår at innen 2012 vil 80 prosent av alle it-løsninger inneholde elementer av åpen kildekode. De fastslår at virksomheter som velger å ignorere denne utviklingen, automatisk vil stille seg to skritt bak konkurrerende virksomheter.

Bergen Kommune, Avenir, HiB, UiB, og store lokale it-miljøer som DnB Nor, NextGenTel og EDB Business Partner ønsker å ligge i forkant i utnyttelsen av åpen kildekode.

0 kommentarer :

Post a Comment