21 April, 2009

Norsk kryptolog


Vi har våre egne bidragsytere innen datateknikk / informatikk i Norge, bl.a. Ernst S. Selmer (født 11. februar 1920, død 8. november 2006), matematikk professor som står bak algoritmen som brukes til å beregne kontrollsiffrene i våre norske fødselsnummer.


0 kommentarer :

Post a Comment