01 October, 2010

WebM og WebPNytt videoformat (WebM) og bildeformat (WebP) for web, noen av idéene til Google for å gjøre webben raskere og smidigere. Med de nye formatene og nettleseren deres Chrome (Chromium på Linux) som også er utviklet for å være rask og sikker, skal Google innlede fremtidens Internett, i dag.

Dette har lenge vært det store målet med innovasjonen og videreutviklingen de siste årene. Både med protokoller, programmeringsspråk, mobil-plattform, video-/bildeformat, dynamiske web-tjenester (Google Calendar, GMail, Google Documents, etc.), osv.

  • WebM
    • er et såkalt video-container filformat. Som i grunnen betyr at det er en innholdsfil (se for dere en boks med video og lyd-filer inni og innholdsregister) med tilhørende video- / lyd-strøm(mer). Containeren er basert på en profil av Matroska video-containeren. Formatet er laget for å være et royalty-free åpent video kompresjons-format. Audio / video benytter V8 (video) og Vorbis (lyd) video/lyd-kodeker.
  • WebP
    • er et bildeformat designet for rask lasting fra web. Basert på Google's V8 kodek, benytter det intra frame coding, med container-filformat basert på RIFF.
Google setter seg igjen i forkant med egne åpne web-formater for å fremme raskere og smidigere opplevelser på web.

Digi.no artikkel:
http://www.digi.no/852639/vil-erstatte-jpeg-paa-weben

0 kommentarer :

Post a Comment