19 October, 2010

"Linux er død (igjen)" - Eller?Jaja, skal si meg enig i at Linux på skrivebordet kanskje aldri når frem til mannen i gata. Men ikke fordi det ikke er mulig, vanskeligere, eller utilgjengelig. Ingen av disse utsagnene stemmer i det hele tatt.

Det hele dreier seg mer om uvitenhet enn noe annet. Og det at folk er "vant" med det de er vant til (les: Windows / Mac OS X).

Tankegangen blant gjennomsnittet er at programvare laget av store programvare-selskaper som selger dette, er "bedre" enn gratis programvare. Dette stemmer ikke alltid heller.

Skjønt fri programvare kanskje ikke har de samme funksjonene som betalt programvare, betyr det ikke nødvendigvis at de ikke kan gjøre akkurat den samme jobben (gjerne bedre i mange tilfeller), men at de utføres på alternative måter (dette fordi proprietær programvare ofte har lisenser og patenter krøllet inn i oppskriftene for å beskytte opphavsretten, men det har også visse frie prosjekter, deriblant Linux kjernen).

Jeg er nokså enig i det mange sier om at Linux er for avanserte brukere, eller såkalte "super-brukere", jeg er selv en super-bruker. Og når man besitter denne kompetansen, krever man gjerne litt mer av programvaren man bruker. Jeg gikk personlig over til fri programvare og Linux fordi jeg var drittlei av å være begrenset i hvordan jeg kunne benytte programvare, forandre den og dele den videre.

Jeg er nokså enig i Richard M. Stallmans (grunnleggeren av GNU og FSF) ideologi om at all innovasjon og oppskriftene på dette skal kunne deles, og at alle skal ha de samme rettighetene på det samme grunnlaget. Men at alt skal være gratis uten unntak, er å gå for langt. Det er nok av plass for begge typer programvare i vår verden.

Link til ITAvisen.no:
http://www.itavisen.no/853888/linux-er-dod-(igjen)

0 kommentarer :

Post a Comment