31 August, 2009

Tragisk, men sannsynligvis sant...

"Det handler om hardkokte businessmenn som tar rotta på hverandre..."
--Christian Rubeck

"Alle er grådig. Det gjelder å kontrollere sin egen grådighet da slik at det ikke bare blir et blindt fråtseri"
--Fridtjov Såheim

"Rottenetter" er den nye norske filmen som tar for seg finansmiljøet i Stavanger by. "Finansmiljøet i Stavanger er et sted der en ekstrem kynisme og grådighet råder...", "...var interessant å se hvor tett opp mot virkeligheten filmens miljø faktisk var...".

Link:
http://www.tv2nyhetene.no/

0 kommentarer :

Post a Comment