23 February, 2008

"...a catch 22..."

Catch-22 is a term coined by Joseph Heller in his novel Catch-22, describing a paradox in a law, regulation or practice in which one is a victim regardless of the choice one makes. Just wanted to find out where the expression "Catch 22" originated from.

I knew the basis, like in a "hopeless" situation, any choices made would generate a negative lunge on oneself.Og på Norsk: Catch-22 er en betegnelse fremstilt av Joseph Heller i novellen "Catch-22", som beskriver et paradoks i en lov, regulasjon eller praksis hvor en blir offer uavhengig av hvilke beslutninger en tar.

Ville bare finne ut hvor uttrykket "Catch 22" kom fra. Visste egentlig at det handlet om f.eks. en "håpløs" situasjon, hvor alle alternativer ville gi et negativt utfall.

Men da jeg leste litt mer om dette, viste det seg at det finnes allerede, mange fastsatte beskrivelser for mange logiske situasjoner. Ble enda mer engasjert når jeg så uttrykket "Høna eller egget?", det fortalte en del om dette engelske uttrykket.

Vi har vel mange uttrykker om slike situasjoner i det Norske språk? Ikke vet jeg.


Det jeg ble mest interessert i var data-avsnittet om "Deadlock" (dødlås) i data-terminologi, oversatt fra engelsk:

I data vitenskap, er en deadlock (dødlås) en situasjon hvor to konkurrerende prosesser venter på en ressurs den andre har kontroll over. Hver prosess vil bare frigi ressursen den har kontroll over dersom den mottar kontroll over ressursen den venter på. Derfor, vil en ressurs bare bli tilgjengelig for en av prosessene dersom den andre frigir sin ressurs - som ingen vil gjøre, inntil den mottar kontroll over ressursen den andre har.

For eksempel, la oss si prosess A har en minneblokk, og trenger disk-aksess. Imens, har prosess B kontroll over disk-aksessen, og trenger å legge sin informasjon i minnet - spesifikt, trenger den minneblokken prosess A kontrollerer. Prosess A vil holde på minneblokken og vente på at disk-aksess blir tilgjengelig. Begge prosesser er avhengig av hverandre, og vil derfor vente på hverandre uendelig inntil datamaskinen legger merke til deadlocken, velger et deadlock-offer og tvinger offeret til å frigi ressursene sine.

Denne situasjonen blir derfor en ond sirkel og er derfor et godt eksempel på en Catch-22. Denne typen situasjon har også blitt referert til som en "deadly embrace" (dødelig omfavnelse). En deadlock er, selvfølgelig, en uønsket situasjon i et datasystem.

http://en.wikipedia.org/wiki/Catch-22_(logic)

0 kommentarer :

Post a Comment