13 March, 2009

SERIØST...!?Herregud folkens, dette er for dårlig når vi har de ressursene og mulighetene vi råder over i vårt fagre land!
>;/

Først Kripos, så Politiet, tollen... Hva skjer videre? Skal nasjonsviktige institusjoner bare falle som fluer i grusen?

"Hvordan skal normale individer kunne beskytte seg på nett når store offentlige organisasjoner ikke klarer dette?"

Vel, for det første hadde det kanskje vært lurt å sende ansatte på IT-kurs, evt. personverns-veiledning og sist men ikke minst; grunnleggende anti-virus og spionvare opplæring...

Eller.., hva med å FAKTISK BRUKE FINANSIERING PÅ DATASIKKERHET!? Rutiner er IKKE alfa-omega, men hjelper på med godt uttenkte retningslinjer og verktøy.

http://www.digi.no/807565/conficker-skapte-kaos-for-politiet

http://www.digi.no/807455/politiet-er-lammet-av-virus

0 kommentarer :

Post a Comment