06 June, 2009

7 år siden Mozilla 1.0 ble sluppetEngelsk artikkel:
http://news.cnet.com/8301-13505_3-10258270-16.html?part=rss&subj=news&tag=2547-1_3-0-20
...
Mozilla, det underliggende motor-rammeverket for Firefox og Thunderbird, er i dag 7 år gammel teknologi, men er like gjeldende idag som for 7 år siden.
...
Gammel teknologi er ikke nødvendigvis utdatert, men kan som i Mozillas tilfelle gjenbrukes/gjenskapes ved bruk av nye retningslinjer for sikkerhet, bruk og gjengivelse av standarder, ofte som følger av erfaring. Men det er også dette som gir åpen-kilde prosjekter stabiliteten og sikkerheten som gjenspeiles ofte i media for tiden.
...

0 kommentarer :

Post a Comment