23 November, 2010

CERN i NorgeRegjeringen viser støtte til forslaget om eget CERN-senter i Norge. Fornyingsminister Rigmor Aasrud innser at vi trenger konkurransedyktig IKT-struktur i landet, og egentlig er ganske ledende på mange områder innen, nettopp IKT.

CERN anmodet i juli i år sine medlemmer å uttrykke sin interesse om å være vertsland for lokaliserte datasentre, og dette har nå fått offentlig støtte her til lands. Regjeringen skal nå uttrykke sin positive holdning til norske aktørers tilbud gjennom et brev til CERNs ledelse, og Rigmor Aasrud vil i slutten av måneden reise til Genève for å fremme denne støtten og Norges evne til å være vertsland.

På tide at vi i nord blir internasjonale aktører på dette området og i dette omfanget etter min mening :)

Go Norge! ;D

Link til Computerworld-artikkel:
http://www.idg.no/computerworld/article185717.ece

0 kommentarer :

Post a Comment