13 July, 2010

DT: overvåking på norske veierDatatilsynet advarer mot kontrollsamfunn på norske veier, de motsetter seg idéen om å bruke kontinuerlig video-overvåking i trafikken, men godkjenner bruk av teknologi i kontroll-sammenheng, under strenge rammebetingelser.

"I slike tilfeller vurderer vi det slik at samfunnsnytten av tiltaket overstiger personvernulempene". Dette da bare dersom etatene kjører målrettede kontroller, og ikke overskrider disse rammebetingelsene.

"Forutsetningen er at mannskap fra etatene er på plass og kan stanse kjøretøyet umiddelbart i sammenheng med den aktuelle kontrollen. Videre forutsetter vi at opplysningene ikke blir lagret for senere bruk" uttaler konstituert direktør Ove Skåra.

Datatilsynet avviser automatisk og kontinuerlig registrering av biler som passerer et overvåkingskamera, men advarer samtidig mot såkalt formålsutglidning - det vil si at overvåkningen blir utvidet til å gjelde mer enn opprinnelig planlagt.

Link:
http://www.digi.no/846921/sier-nei-til-automatisk-bilovervaakning

0 kommentarer :

Post a Comment