20 May, 2009

Oppsiktsvekkende samarbeid


http://www.digi.no/813870/linux-foundation-i-seng-med-%ABfienden%BB

At Microsoft og Linux Foundation skulle samarbeide om et felles mål var nok ikke i tankene til folk for tiden. Hverken i Linux-miljøet eller hos programvare-giganten Microsoft.

Samarbeidet skyldes et lovforslag som skal legges frem i USA som omhandler programvarekontrakter.

Lovforslaget foreslår bl.a. at det innføres en garanti-ordning hvor programvare leveres uten materielle defekter.

Dette motstrider mange programvare lisenser som brukes av både Microsoft og Linux-miljøet, og de har derfor skrevet et brev sammen til ALI (American Law Institute), som kan lastes ned her.

Poenget Microsoft og Linux Foundation vil få frem er at hvis underforståtte garantier innføres, vil det føre til unødvendig mange rettstvister som kan ødelegge for deling av teknologi.

I-og-med alle rettsakene rundt IT de siste årene virker ikke dette urealistisk, og vil garantert ødelegge mer for IT industrien enn det vil hjelpe.

N.B.: I åpen kildekode miljøet slår dette ut på selve GPL-lisensen, fordi den avkaster alle garantier og gir brukeren av nevnt lisens rettigheter og valgmuligheter til å bestemme selv. Microsoft og andre aktører innen kommersiell datavirksomhet taper også på dette, fordi de ikke kan bruke programvare/kode gitt ut under slike lisenser, hverken for å forbedre på teknologien og gi tilbake, eller tjene penger på det. Lovforslaget reflekterer ikke realistiske virkninger på normale kommersielle lover i bruk idag


0 kommentarer :

Post a Comment