18 January, 2013

Teknologisk åpenhet


"Teknologi miljøer som baserer seg på åpen kildekode skiller seg ut. Det er kanskje ikke så rart heller. Med åpen kildekode er det er nærmest kun fantasien som begrenser hva man kan oppnå.Utgangspunktet er, og har alltid vært, teknologisk åpenhet. Denne åpenheten er det ikke alle som liker."

--Eivind Jonassen, Telekompetanse

Ja. Utdraget sier vel egentlig alt jeg, rent personlig, har opplevd i forbindelse med åpen teknologi innenfor bedrifter de siste årene.

Det samme kan ikke sies om det siste firmaet jeg jobbet for (ikke-navngitt flyverksted). Der måtte de benytte åpen teknologi i deler av virksomheten fordi proprietær teknologi ikke hadde tilsvarende gode nok systemer på bruksområdet. Åpen teknologi ble ikke sett ned på ifm. proprietær teknologi, men da kompetansen på åpen teknologi her var ganske laber, ble det ofte til at jeg ordnet det som måtte ordnes på disse systemene.

I bedrifter/selskaper der åpen teknologi benyttes, er det rett og slett mangelen på kompetansen ifm. slike systemer som gjør at de ikke blir promotert slik de kanskje burde bli, og da spesielt høyere oppe i økosystemene i disse bedriftene/selskapene.

Hadde F/OSS blitt like bra anbefalt av senior-kollegaer såvel som (oss) ny-utdannede. Hadde nok de fleste bedrifter gått over til nyere og bedre systemer.

Vi trenger teknologisk åpnehet for innovasjonens skyld. Og i et land som Norge er dette mer enn mulig. Det finnes flere norske selskaper som har laget sin egen markedsnisje basert på åpen teknologi. Men det meste av denne innovasjonen legges best merke til i utenlandske teknologi-samfunn, dessverre.

Nå ser det heldigvis ut som om myndigheter og lokale styrer ser mer og mer på åpen teknologi, men dette må også styrkes av at vi med den rette kompetansen hyler ut, argumenterer positivt for bruken og andre eventuelle bruksområder.

Vi må fortelle de rette folkene om alle fordelene, bruken, sikkerheten og fremfor alt; åpenheten.

http://www.idg.no/computerworld/article264691.ece

0 kommentarer :

Post a Comment