28 January, 2009

Var jo bare et tidsspørsmål..."IT-eksperter går til nettverkskrig"


"Klart for 'offisielle' ID-kort"
'Er vi villig til å betale 340 kroner for et kort som skal hjelpe det offentlige til mindre tap og mer effektive tjenester?'

0 kommentarer :

Post a Comment